Bảy trường đại học khối kinh tế hưởng ứng MFO

Thứ Sáu, 28/04/2006, 13:01

Diễn đàn giải pháp thị trường trực tuyến (MFO) MFO đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bảy trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội là các trường: Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Quản lý kinh doanh Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại, ĐH Quốc gia HN, ĐH Ngoại thương.

Cùng với MFO, câu lạc bộ các nhà giải pháp thị trường trẻ cũng chính thức ra đời với mục đích thúc đẩy sự hình thành của ngành giải pháp thị trường chuyên nghiệp. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm có Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, ông Nguyễn Hà Nam - đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam, ông Hoàng Hải Âu - Tổng Giám đốc tổ hợp thị trường Hoàng Gia Việt Nam (Tổng đạo diễn chương trình "Làm giàu không khó") và một đại diện của Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Việc liên kết các trường đại học khối kinh tế khu vực phía Nam thông qua sự khởi xướng của Thời báo Kinh tế Sài Gòn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5/2006 và Câu lạc bộ 20-30 cũng sẽ tích cực hưởng ứng chương trình này. Địa chỉ chính thức của MFO: www.mquiz.net

P.T.
.
.
.