Việt Nam cải thiện lớn về thứ hạng an toàn website trong 3 quý đầu năm

Thứ Tư, 04/11/2020, 09:33
Báo cáo an ninh mạng website trong 9 tháng đầu năm 2020 đã được Công ty an toàn thông tin CyStack công bố ngày 3/11.

Kết quả cho thấy, Việt Nam đã cải thiện đáng kể về an ninh mạng website so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của CyStack, nhờ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tấn công mạng, Việt Nam đã cải thiện đáng kể tình hình an ninh website so với năm 2019. Cụ thể, ghi nhận từ hệ thống CyStack Attack Map cho thấy, số cuộc tấn công trong 3 quý đầu năm 2020 đã giảm 64,8% so với cùng kỳ năm 2019, từ 8.418 về mức 3.041 vụ.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đứng thứ 18 trên bản đồ tấn công website toàn cầu. Được biết, báo cáo an ninh mạng website là báo cáo thống kê và phân tích tình hình tấn công website trên toàn thế giới do CyStack thực hiện định kỳ hàng quý. Dữ liệu trong báo cáo này được trích xuất từ hệ thống CyStack Attack Map (attacks.cystack.net) do CyStack nghiên cứu và phát triển.

H.T
.
.
.