Nghiên cứu thành công sản phẩm nano ba kích - tác động đến phát triển thị trường KHCN

10:07 24/06/2021
Nghiên cứu của các nhà khoa học trong dự án “Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ ba kích tím Quảng Ninh” không chỉ phục vụ tốt cho người dân, mà còn có tác động tích cực đến vấn đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Hiện nay thị trường khoa học và công nghệ đã được hình thành và Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã và đang có những chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thị trường này. Để thị trường khoa học và công nghệ hoạt động sôi động, sợi dây kết nối giữa “Cung” và ‘Cầu” phải chặt chẽ. “Cung” trong thị trường KH&CN chính là các nhà khoa học, Viện nghiên cứu, Trường đại học..., “Cầu” chính là các doanh nghiệp và người tiêu dùng. “Sợi dây kết nối” chính là Tổ chức trung gian.

Dược sĩ Phan Kế Sơn.

Vì thế, theo dược sĩ Phan Kế Sơn – Chủ nhiệm dự án “Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ ba kích tím Quảng Ninh”: Sau khi Dự án thành công, mô hình triển khai sẽ đóng góp sự thành công trong việc kết nối Cung - Tổ chức trung gian - Cầu hay nói cách khác là giữa nhà khoa học – tổ chức KH&CN trung gian – doanh nghiệp, công ty sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Với tiềm năng đa dạng và thị trường được tổ chức bài bản, các tổ chức KH&CN (Bộ KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Cục phát triển thị trường và doanh nghiêp khoa học và công nghệ...) đóng góp vai trò là cầu nối quan trọng trong mối liên kết nói trên.

Cây ba kích – dược liệu quý.

Đồng thời, thành công của dự án là cơ sở cho các nghiên cứu nâng cao giá trị trong chuỗi giá trị của quá trình sản xuất và tiêu thụ ba kích. Dự án cũng góp phần nâng cao trình độ và tư duy của người trồng dược liệu. Góp phần làm tăng vị trí của khoa học ứng dụng của Việt Nam trên mặt bằng khoa học thế giới.

Thái Hoàng