Phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích trong công tác Đảng và công tác chính trị

18:22 13/05/2022

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, triển khai các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và công tác đoàn vụ có nhiều tiến bộ.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cục công tác Đảng và công tác Chính trị nhiệm kỳ 2022-2027 -0

Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị chúc mừng đại hội.

Việc thực hiện các chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ được theo dõi, đôn đốc thường xuyên và cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, lồng ghép nhiều nội dung, có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị, phát huy thế mạnh của từng chi đoàn trực thuộc. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cục công tác Đảng và công tác Chính trị nhiệm kỳ 2022-2027 -0
Các đại biểu chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành (BCH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Công tác Đảng và công tác chính trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 với 9 đồng chí.

Tâm Phạm
.
.