Tuyên dương 22 cá nhân, tập thể của Viện chiến lược và khoa học Công an

21:23 09/07/2015
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Viện chiến lược và khoa học Công an (CL và KHCA) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Thiếu tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL và KHCA cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, ngay từ đầu năm, Viện đã kịp thời xây dựng kế hoạch nghiên cứu chiến lược năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt 11 chuyên đề chiến lược phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71; xây dựng định hướng công tác nghiên cứu chiến lược trên các lĩnh vực, theo chuyên đề… 

Toàn cảnh hội nghị.

Hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 1 nhiệm vụ khoa học cấp bộ; 2 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Giúp Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học trọng điểm cấp bộ nghiệm thu đề tài “Văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân việt Nam”. Kết quả nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được triển khai ứng dụng vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thiếu tướng Trần Minh Thư tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Viện CL và KHCA tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu chiến lược năm 2015; chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng Khoa học Bộ Công an định hướng các vấn đề cần nghiên cứu năm 2016; đẩy nhanh tiến độ công trình biên soạn Bách khoa thư CAND; xuất bản Bộ sách các bài phát biểu của các đồng chí Bộ trưởng qua các thời kỳ để ra mắt trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị trong năm 2015.

Tiếp tục nghiên cứu 1 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước; 2 nhiệm vụ khoa học cấp bộ trọng điểm; 5 nhiệm vụ khoa học cấp bộ; 8 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và chuyên đề khoa học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác. Lãnh đạo Viện trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân; Giấy khen của Viện cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2015.

Minh Hiền