Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát

09:48 13/09/2018
Chiều 12-9, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X), các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động đổi mới, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong Đảng bộ, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt về chính trị, nghiệp vụ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Trong 10 năm, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra 104 cuộc đối với 212  tổ chức đảng và 263 lượt đảng viên; giám sát 77 cuộc, 133 lượt tổ chức đảng; đồng thời tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 6 đảng bộ Công an các huyện, thành phố....

Qua đó, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn thể đảng viên trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Phượng