Tổng cục Chính trị CAND triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng

12:26 26/07/2016
Sáng 26-7, Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng tới lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đảng viên trong Tổng cục.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và trực tiếp giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, cổ vũ, đông viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết và phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư cấp ủy trong chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết tới đảng viên, CBCS.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng CAND nói chung và Tổng cục Chính trị CAND nói riêng. Đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong CAND và trong Đảng bộ Tổng cục.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy đảng và đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Trong chỉ đạo triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng của các đảng bộ; gắn với tiếp tục việc đẩy mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước khác...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long đã giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục...

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND truyền đạt nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bế mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều đã quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Công an Trung ương và điều hành thảo luận tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

Anh Hiếu