Thôn xa nhất của Hà Nội có đội tự quản an ninh

14:33 28/09/2020
Ngày 28/9, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã ra mắt mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” tại thôn Bắt Còn Chèm, xã Khánh Thượng.

Đây là địa bàn xa nhất của Thủ đô về phía Tây Bắc giáp với tỉnh Hoà Bình. Trung tá Phùng Hữu Tiến, Đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc (Công an huyện Ba Vì) đã công bố quyết định thành lập và quy chế hoạt động mô hình “5 tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Bắt Còn Chèm xã Khánh Thượng” có nhiệm vụ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động cán bộ, quần chúng nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế hoạt động của thôn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng cho biết, 5 tổ an ninh tự quản, 140 thành viên mang ý nghĩa hết sức cần thiết để bảo đảm an ninh trật tự của địa phương cơ sở thôn xóm và có ý nghĩa thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư nói riêng và trên địa bàn xã nói chung, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Song Bình