"Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

08:00 28/03/2017
Ngày 27-3, Đoàn thanh niên - Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" trong đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. 


Để thực hiện tốt cuộc vận động nêu trên, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đề ra 6 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ hội viên, đoàn viên trong xây dựng bản lĩnh chính trị; tư thế, lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện cuộc vận động.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó giám đốc nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn, Hội cần thực hiện đó là: Phải bám sát kế hoạch triển khai cuộc vận động, triển khai sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo Đoàn, Hội phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm tiêu chí xét phân loại cuối năm. Mỗi đoàn viên, hội viên phải tự xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Tại lễ phát động, đại diện đoàn viên, hội viên phụ nữ đã phát biểu hưởng ứng cuộc vận động và tham gia ký cam kết thể hiện quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn.

N.My - H.Anh