Nhiều điển hình tiên tiến được nhân dân, các tổ chức trong và ngoài lực lượng CAND khen ngợi

13:50 14/05/2018
Sáng 14-5, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 tại Tổng cục An ninh. Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chủ trì Hội nghị.


Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nêu rõ: Đảng ủy, lãnh đạo các cấp trong Tổng cục An ninh nhận thức sâu sắc trong tình hình mới, việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy có ý nghĩa quan trọng về chính trị, tư tưởng và thực tiễn; tác động trực tiếp đến việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự Hội nghị.

Từ đó, đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ và khẩu hiệu “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng lực lượng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. 

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của Tổng cục An ninh là đã định hướng cho các đơn vị thực hiện nội dung từng điều, theo từng chủ đề của phong trào phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của từng đơn vị, giúp CBCS dễ nhận thức, dễ thực hiện. 

Trung tướng Nguyễn Chí Thành tặng hoa chúc mừng các đơn vị được vinh danh.

Trong từng đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã đề cao việc tự rèn luyện của bản thân và tổ chức cho CBCS đăng ký, phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy; cụ thể hóa nội dung “3 xây”, “3 chống” thành tiêu chí thi đua, xây dựng thang điểm đổi tập thể, cá nhân; duy trì tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị; tự phê bình và phê bình..., tạo động lực quan trọng đẩy mạnh các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện phong trào; quyết liệt trong chỉ đạo, bảo đảm các yêu cầu, nội dung theo định hướng, đạt hiệu quả thiết thực.  

Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng tặng hoa chúc mừng 18 cá nhân được vinh danh.

Qua 5 năm  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã có nhiều tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh lập công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Tại Hội nghị đã có 20 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Tổng cục An ninh được vinh danh trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. 

Xuân Mai