Khẳng định giá trị sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:54 01/08/2019
Ngày 1-8, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên đơn vị.


Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt về thân thế, sự nghiệp và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt về thân thế, sự nghiệp và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Người; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã phổ biến nhanh, quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản một số văn bản của Đảng; Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Nghị quyết và Quy định của Bộ Chính trị khóa XII về công tác tư tưởng và tổ chức đảng trong CAND; Quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương.


X.Trường