Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an

Thứ Ba, 23/03/2010, 11:30
Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác giáo dục kiến thức Quốc phòng - An ninh (QPAN) năm 2010 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương, được sự quan tâm phối hợp của Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Khoá I bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã khai giảng tại Hà Nội.

Dự Lễ khai giảng có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Vụ, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng...

Mục tiêu của khoá học nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt trong lực lượng Công an nhân dân những quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới về nhiệm vụ  QPAN; về chiến lược quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc; về chiến tranh nhân dân; về việc kết hợp kinh tế với QPAN và đối ngoại; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và vấn đề Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp QPAN, làm cơ sở vận dụng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng cương vị được giao, phù hợp với tình hình công tác của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ các đồng chí học viên cần chủ động bố trí chương trình công tác, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình khoá học; đề cao tính độc lập, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nhất là những phát triển mới của lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố QPAN, tích cực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Thứ trưởng đề  nghị Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh nội dung học tập để các khoá học sau đạt kết quả cao hơn...

Minh Chính
.
.