Hội thảo Tổng kết thanh tra chuyên đề khu vực phía Bắc

16:08 21/12/2018
Sáng ngày 21-12, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo tổng kết thanh tra chuyên đề về công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc về lĩnh vực hình sự, ma túy; điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông trong lực lượng Công an nhân dân.

Dự Hội thảo có Lãnh đạo một số cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Trong Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất: Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc về lĩnh vực hình sự, ma túy; điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và và vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường tính công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hội thảo đã tập trung làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những biện pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc về lĩnh vực hình sự, ma túy; điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông. Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực thi pháp luật; khắc phục những tồn tại, thiếu sót, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Thái