Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2019

15:23 05/04/2019
Ngày 5-4, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, năm 2019. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2019, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và Công an địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. 

Trong đó, đã tăng cường về khối lượng công việc, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Với tinh thần tập trung cao độ, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng; trong đó, chỉ tính riêng việc tổ chức các kế hoạch kiểm tra, giám sát đã tăng gấp đôi so với chương trình đề ra. Việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và các nhiệm vụ xây dựng Ngành kiểm tra được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể, không để bị động.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tham luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản tán thành với nội dung báo cáo; đồng thời, góp ý kiến vào đề xuất kiến nghị một số giải pháp sát với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ, để khẳng định vị trí, vai trò đối với nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, các cấp uỷ và UBKT các cấp cần tập trung bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương; nhiệm vụ công tác Công an và tình hình thực tiễn, để đề ra Nghị quyết, Chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ cấp mình cho phù hợp; tăng cường công tác nắm tình hình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp các cấp uỷ đảng tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm. 

Các cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; rà soát các văn bản, quy chế, quy định, quyết định các lĩnh vực công tác Công an đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, công khai và dân chủ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc, quy định của lực lượng CAND. 

Ngoài ra, cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành uỷ cũng như đối với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động nghiên cứu để đề xuất kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phù hợp với mô hình, tổ chức mới; đảm bảo tổ chức lực lượng Kiểm tra Đảng trong CAND thống nhất, xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả…

Vũ Linh