Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

16:05 01/11/2017
Ngày 1-11, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát- Thực trạng và giải pháp” trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đề dẫn tại Tọa đàm nêu rõ, nhìn lại công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy đảng trực thuộc, Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. 

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Trong 3 năm qua, đã có 75 lượt tổ chức đảng và 261 đảng viên được kiểm tra, giám sát; trong đó cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 45 lượt tổ chức đảng, 161 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 30 lượt tổ chức đảng, 92 đảng viên…

 Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần giúp Đảng ủy Tổng cục, các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của cấp ủy; qua đó có tác dụng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng…; góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tiếp tục trao đổi, thảo luận để thống nhất nhận thức, đánh giá sâu hơn những ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan làm tiền đề tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát thời gian tới.


Minh Hiền