Công an tỉnh Phú Yên: Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

09:32 13/05/2015
Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 12/5.

4 năm qua, Đảng bộ Công an Phú Yên tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn kết với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. 4 năm qua, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh miền núi, nông thôn, nội bộ, văn hóa – tư tưởng, kiềm chế và giảm thiểu phạm pháp hình sự.

Đặc biệt khám phá thành công chuyên án đấu tranh nhóm tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, triệt xóa tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” và một số chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự khác…

Nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an Phú Yên được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao...

Hữu Toàn