Cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định chiến lược

13:43 09/07/2015
“Lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử CAND, cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND” - Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.
Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sáng 9/7, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND (9/7/1965 - 9/7/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, cán bộ chiến sỹ lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND qua các thời kỳ…

PGS.TS Nguyễn Bình Ban trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an cho biết, 50 năm qua, công tác nghiên cứu lịch sử CAND đã từng bước phát triển, đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành biên soạn và xuất bản gần 1.000 ấn phẩm lịch sử có giá trị lý luận, thực tiễn và giáo dục truyền thống sâu sắc, đặc biệt là bộ “Lịch sử CAND Việt Nam” (4 tập), Lịch sử Công an các khu, liên khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và lịch sử Công an các đơn vị, địa phương.

Hơn 80 công trình tổng kết lịch sử cấp Bộ đã được triển khai, trong đó có nhiều công trình đã hoàn thành, xuất bản in thành sách; 107 công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Công an các đơn vị, địa phương; Công an cấp phòng, quận, huyện, thị xã cũng tiến hành biên soạn Biên niên sự kiện Lịch sử, Sử truyền thống của đơn vị và đã có nhiều đơn vị hoàn thành biên soạn, xuất bản ấn phẩm.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của Viện Lịch sử Công an.
Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lãnh đạo Viện Lịch sử Công an.

Trong những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Công an, công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đã hoàn thành 14 đề tài nhánh, 10 chuyên đề độc lập, 65 đề tài tổng kết lịch sử cấp Bộ, đang tập trung biên soạn giai đoạn cuối đề tài chính “Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” do Viện Lịch sử Công an chủ trì.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định, 50 năm qua, lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử CAND, cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Nêu rõ việc nghiên cứu, biên soạn và tổng kết lịch sử CAND vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của toàn lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, trau dồi lý luận, nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước mắt, cần tập trung công sức, trí tuệ hoàn thành công trình “Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)” theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu đặt ra trong Chỉ thị số 14 của Bộ về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND giai đoạn 2011 - 2015.

Bên cạnh đó cần quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử và bảo tàng các cấp Công an, nhất là ở Viện Lịch sử Công an.

Đối với cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng nghiên cứu lịch sử CAND không ngừng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới…

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Viện Lịch sử Công an.

Quỳnh Vinh