Cán bộ phải bám cơ sở, bám dân để quản lý tốt địa bàn

19:18 20/05/2019
Ngày 20-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp thứ hai, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.


Cùng dự có đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Tại Phiên họp, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã trình bày tóm tắt tiến độ xây dựng Nghị định và dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự thảo Nghị định hiện nay có 4 chương, 12 điều (so với nghị định cũ gồm 4 chương, 15 điều, giảm 3 điều) gồm: Chương 1,  những quy định chung; chương II, lộ trình bố trí Công an chính quy và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Công an xã chính quy; chương III, trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về bố trí Công an xã chính quy và chương IV, điều khoản thi hành.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Công an xã, thị trấn chính quy, đã đảm bảo đầy đủ các bước theo trình tự, thủ tục theo luật định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Đây là chủ trương hết sức quan trọng về việc bảo đảm ANTT trong tình hình mới, được cụ thể hóa bằng một nghị quyết của Bộ Chính trị. Việc chuẩn bị để có Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy cũng là một yêu cầu cụ thể, để thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

“Phương châm, mục tiêu đưa ra đã hết sức cụ thể, rõ ràng, tỉnh thực hiện như thế nào, huyện như thế nào, xã có bám được cơ sở hay không? Vì thế, đòi hỏi lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy phải làm tốt chức năng tham mưu về công tác ANTT ở địa bàn xã; chủ động phối hợp với các ngành để tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đồng thời yêu cầu các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ Biên tập cần lưu ý trong quá trình nghiên cứu nội dung của nghị định. Theo đó, ngoài yêu cầu về mặt kỹ thuật, nội dung cũng cần phải xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện lộ trình nhằm đảm bảo kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, cần phải đánh giá sâu hơn, đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy... để góp phần xây dựng dự thảo Nghị định sát đúng với tình hình thực tiễn, để khi triển khai vào thực tiễn, sẽ đạt hiệu quả cao nhất ở cơ sở...

“Cán bộ tăng cường cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, đáp ứng yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của Công an xã. Trong đó, yêu cầu đặt ra là cán bộ phải bám được cơ sở, bám dân để quản lý tốt địa bàn” nhấn mạnh về công tác cán bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản: Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình Chính phủ và Nghị định quy định việc Công an xã, thị trấn chính quy.

Xuân Mai