Phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ”

Thứ Tư, 21/09/2022, 08:33

Ngày 20/9,  Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 3)”do họa sỹ Tô Minh Trang thiết kế, được cung ứng từ ngày 20/9 đến ngày 30/6/2024.

Để góp phần đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông với thông điệp “Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”, ngày 20/9,  Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 3)” gồm 4 mẫu có giá mặt 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ và 6.000đ, khuôn khổ 37 x 37 (mm) do họa sỹ Tô Minh Trang thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính từ ngày 20/9 đến ngày 30/6/2024.

Phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ” -0
Bộ tem vừa được phát hành về An toàn giao thông đường bộ. Ảnh: ANTĐ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành 3 bộ tem có chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” trong các năm 2020, 2021 và 2022. Các bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa khái quát, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cộng đồng và truyền tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông trong Chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tích cực phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong công tác thiết kế, truyền thông về chuỗi tem chủ đề “An toàn giao thông đường bộ” góp phần tuyên truyền cho chiến dịch An toàn giao thông quốc gia vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng, vừa quảng bá với thế giới hình ảnh về một Việt Nam an toàn, thân thiện, văn minh.

Hùng Quân
.
.
.