Tàu biển gặp khó khăn khi đi đăng kiểm do dịch COVID-19

09:56 16/06/2021
Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng phòng Tàu biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến tàu biển quốc tế gặp khó khăn khi đăng kiểm định kỳ, dẫn đến các trường hợp tàu bị quá hạn đăng kiểm.

Trước thực tế trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ như: Ủy quyền thực hiện cho đăng kiểm nước ngoài, gia hạn chứng nhận đăng kiểm tàu. Trường hợp tàu biển Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và không thể cử đăng kiểm viên đi thực hiện kiểm tra tàu theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện.

Từ đầu năm 2021, đăng kiểm nước ngoài đã kiểm tra, cấp hồ sơ đăng kiểm cho 66 tàu biển Việt Nam tại các cảng nước ngoài, góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt của đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

Đặng Nhật