Nhiều tồn tại trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên các quốc lộ ở Hà Tĩnh

09:42 25/06/2021
Đoàn thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện hàng loạt tồn tại, trong đó có cả những tồn tại gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ do Sở GTVT Hà Tĩnh quản lý.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Tĩnh được giao quản lý 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài là 340km, gồm QL15; QL15B; QL8B, QL8C, QL281.

Tuy nhiên, mới đây  qua quá trình kiểm tra xác minh công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý (từ năm 2018 đến hết năm 2020), đoàn thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện hàng loạt tồn tại, trong đó có cả những tồn tại gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, công tác lưu trữ một số hồ sơ, nghiệm thu nút giao đưa vào sử dụng của Sở GTVT Hà Tĩnh đối với các công trình cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ chưa đảm bảo theo quy định.

Về cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, Sở GTVT Hà Tĩnh cũng chưa thực hiện công tác nghiệm thu và tham gia xác nhận hết bảo hành đối với công tác hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với một số công trình thiết yếu đã cấp phép theo quy định.

Trong 3 năm từ 2018-2020, Sở GTVT Hà Tĩnh còn cấp phép xây dựng cho một số dự án sửa chữa, cải tạo bằng nguồn vốn địa phương trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý nhưng chưa có văn bản chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cùng đó, thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh còn chưa thực hiện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị về trình tự xử lý và theo dõi kết quả giải quyết các vi phạm giấy phép thi công công trình đường bộ, vi phạm đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; Thanh tra Sở thực hiện việc lập biên bản làm việc đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ và gửi chính quyền địa phương, kiểm tra các công trình vi phạm, giấy phép thi công, đảm bảo ATGT khi thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ, tuy nhiên chưa có báo cáo kết quả theo dõi khắc phục các vi phạm.

Liên quan đến công tác đặt hàng, đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên giai đoạn 2018-2020, đoàn thanh tra cũng phát hiện 7 tháng cuối năm 2018, năm 2019, năm 2020 còn một số hợp đồng chưa quy định rõ về khấu trừ kinh phí công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên ; hồ sơ dự đấu thầu của nhà thầu không đính kèm hợp đồng lao động với các nhân sự đề xuất, không có phân công nhiệm vụ đối với từng nhân sự…

Trong công tác tổ chức thực hiện hợp đồng, bản thân tuần kiểm viên ghi chép trong sở nhật ký tuần đường chưa đầy đủ, cụ thể một số quyển nhât ký tuần đường trên QP15, QL15B, QL8B, QL8C chưa lập hồ sơ đầy đủ nội dung theo đúng quy định.

Về công tác nghiệm thu thanh toán, hồ sơ còn khá nhiều tồn tại. Cụ thể, hồ sơ nghiệm thu 5 tháng đầu năm 2018 với các quốc lộ nói trên theo từng tháng, quý song chưa làm rõ tiêu chí trừ điểm đối với từng hạng mục công việc thuộc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; hồ sơ nghiệm thu thanh toán quý 1 và tháng 4, 5 năm 2018 không có công tác nghiệm thu thanh toán 4 cầu, nên không có cơ sở nghiệm thu đối với mục Hồ sơ quản lý cầu và phải khấu hồi chi phí quản lý.

Sự lỏng lẻo của Sở GTVT Hà Tĩnh còn thể hiện ở việc một số công trình hồ sơ dự toán thiếu thông báo giá một số vật liệu, thiết bị, áp chưa đúng thời điểm về giá nhiên liệu (xăng, dầu mazut, dizen), áp dụng đơn giá vật liệu, định mức chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, một số công trình hồ sơ mời thầu xây lắp, chưa quy định về tải trọng phương tiện trong quá trình triển khai thi công các dự án xây dựng công trình giao thông; nhà thầu chưa cung cấp bảo hiểm đối với thiết bị, nhân lực của bên nhận thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo quy định Hợp đồng thi công xây dựng công trình…

Thay vì kiểm soát chặt công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng, thì với Sở GTVT Hà Tĩnh, đoàn thanh tra đã phát hiện ở một số công trình máy móc, thiết bị thi công không thể hiện được việc đã kiểm tra đăng ký, đăng kiểm; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng một số dự án không có chi tiết khối lượng thi công; sử dụng tiêu chí thí nghiệm hết hiệu lực tại thời điểm thí nghiệm…

Điều đáng nói, khi đi kiểm tra hiện trường, đoàn thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện một số đoạn tuyến chưa có cọc tiêu, một số cọc H bị gãy đổ; hành lang ATGT không đảm bảo, nhà dân sát lề đường; mặt đường một số đoạn có hiện tượng “cóc gặm”; tại một số nút giao thiếu biể chỉ dẫn hướng tuyến; có vị trí lề xói sâu tạo thành “ổ voi” phía phải tuyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chưa dừng lại, mặt  đường một số đoạn xuất hiện một số vị trí láng nhựa đã bị hư hỏng; một số tấm đan chịu lực của đoạn rãnh U nắp đậy bị vỡ góc; một số vị trí cửa xả của rãnh dọc kết nối chưa phù hợp với các cóng ngang hiện hữu và chiều dài chưa đảm bảo có thể ảnh hưởng đến mái taluy và nền đường. Một số vị trí chưa đảm bảo công tác an toàn giao thông và an toàn lao động; một số tấm đan bị vỡ góc và lắp đặt chưa đảm bảo bộ bằng phẳng…

Theo thanh tra Bộ GTVT, để xảy ra các tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về Sở GTVT Hà Tĩnh, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị cá nhân liên quan.

Do đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh sớm tổ chức rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì công trình đường bộ đơi với các QL được giao quản lý.

Đồng thời, phải thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT số tiền là hơn 54 triệu đồng từ các hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên. Giảm trừ khi quyết toán các công trình sửa chữa năm 2020 số tiền là hơn 35 triệu đồng.

Rà soát, khẩn trương nghiêm thu và tham gia xác nhận hết bảo hành đối với công tác hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với một số công trình thiết yếu đã cấp phép…

Đặng Nhật