Hiệu quả từ chỉ thị “nói không” với rượu, bia trong giờ hành chính

08:27 24/11/2020
Để nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU. Qua 3 năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên để phục vụ người dân tốt hơn.

Ngày 15/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc “không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”. 

Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc không được uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; cả các hội nghị, liên hoan... cũng không phục vụ rượu, bia, đồ uống có cồn vào buổi trưa. 

Trừ trường hợp công tác đối ngoại, tiếp khách Trung ương, ngoài tỉnh và doanh nghiệp ngoài tỉnh đến làm việc, quan hệ tìm hiểu đầu tư nhưng được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh. Không uống rượu, bia bê tha làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tư cách cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng đến công việc. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông, khi đã uống rượu, bia thì không được tham gia giao thông.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10. Ảnh: Hồ Giang.

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 10-CT/TU, không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm đối với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Từ đó, góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Là cơ sở để xây dựng văn hóa công vụ và đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10, nghiêm túc chấp hành và chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức chấp hành, thực hiện quy định, nội quy, quy chế của cơ quan đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Liêu, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 1 (TP Trà Vinh) cho biết, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy của phường thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc đảng viên, cán bộ thực hiện Chỉ thị số 10. “Có thể nói, từ khi có Chỉ thị số 10, ý thức của cán bộ, đảng viên tăng lên, họ ngại đi nhậu vào buổi trưa. Ngày xưa có khi họ bất chấp nhưng giờ kĩ lắm, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 10”, ông Liêu nói. 

Nhiều cán bộ, công chức tại Trà Vinh cho biết nhiều năm nay, họ không đi nhậu buổi trưa. Anh em tỉnh khác đến công tác rủ đi nhậu vào giờ nghỉ trưa, họ đều từ chối và hẹn hết giờ tan sở vào buổi chiều. 

“Nhưng dù có đi nhậu khi hết giờ làm việc cũng để xe ở nhà, đi taxi cho an toàn vì có rượu, bia trong người chạy ngoài đường rất nguy hiểm lắm, đồng thời tuân thủ Luật An toàn giao thông đường bộ”, một cán bộ công chức chia sẻ.  Tuy nhiên, vẫn có một số cán bộ, đảng viên không thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 và đã bị xử lý kỷ luật. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/6/2019, Đảng bộ tỉnh có 26 đảng viên vi phạm Chỉ thị số 10. Trong đó, vi phạm an toàn giao thông 2 trường hợp, kỷ luật phát ngôn một trường hợp, uống rượu bia gây mất trật tự công cộng 3 trường hợp, uống rượu, bia trong giờ làm việc 7 trường hợp, uống rượu bê tha một trường hợp, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm 12 trường hợp. 

“Để Chỉ thị 10 đi sâu vào từng cán bộ chủ chốt và ở cán bộ ở xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm, trở thành văn hóa công vụ trong mỗi cán bộ, đảng viên, sắp tới sẽ yêu cầu cơ quan, đơn vị đưa nội dung của chỉ thị vào nội quy làm việc, tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, phân công cán bộ và đánh giá bình xét, phân loại tập thể tổ chức và cá nhân từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Quốc Tuấn, nhấn mạnh.

Văn Vĩnh