Hà Nội lên phương án mở thêm 7 tuyến buýt nhanh

16:40 14/01/2017
Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, quy hoạch giao thông đến năm 2030 đã được phê duyệt, ngoài tuyến buýt nhanh BRT số 01 Bến xe Kim Mã – Bến xe Yên Nghĩa đã đưa vào vận hành, thành phố sẽ có 7 tuyến xe buýt nhanh BRT nữa để giải quyết giao thông công cộng của thủ đô.

Theo quy hoạch, 7 tuyến buýt nhanh BRT nữa, gồm: tuyến 02 Ngọc Hồi - Phú Xuyên (đi theo Quốc lộ 1 cũ), chiều dài khoảng 27 km; 03 Sơn Đồng - Ba Vì, chiều dài khoảng 20 km; 04 Phù Đổng - Bát Tràng - Hưng Yên, chiều dài khoảng 15 km; 05 Gia Lâm - Mê Linh (Vành đai 3), chiều dài khoảng 30 km; 06 Mê Linh - Sơn Đồng - Yên Nghĩa - Ngọc Hồi - Quốc Lộ 5 - Lạc Đạo (Vành đai 4), chiều dài khoảng 53 km; 07 Ba La - Ứng Hòa chiều dài khoảng 29 km; 08 Ứng Hòa - Phú Xuyên, chiều dài khoảng 17 km.

Ngoài ra, một số tuyến đường sắt đô thị khi chưa xây dựng có thể sử dụng hình thức xe buýt nhanh như: Tuyến số 4, số 8 và tuyến Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ nghiên cứu thiết kế từng tuyến buýt nhanh, điều kiện về cơ sở hạ tầng và phải căn cứ vào khả năng tài chính được thành phố phê duyệt từng giai đoạn, mới quyết định triển khai tuyến BRT nào trước.

Được biết, TP Hà Nội đã nhận được đề xuất của Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) về việc mở tuyến buýt nhanh lộ trình Kim Mã - Hòa Lạc. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến buýt nhanh 01 (Kim Mã – Yên Nghĩa) hiện nay, thành phố đang xem xét để quyết định đầu tư tuyến buýt nhanh này.

Hải Châu