Các tỉnh lập "đường dây nóng" nhận thông tin xe quá tải

10:11 17/01/2015
Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thiết lập thêm số điện thoại di động “nóng” của Chánh Thanh tra Sở GTVT và Trưởng phòng CSGT để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh về hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Các số “đường dây nóng” được Ban ATGT cấp tỉnh công bố, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, khu vực công cộng để người dân biết, phản ánh. Đồng thời, tổng hợp các số liệu, nội dung thông tin được chuyển qua “đường dây nóng” (thời gian, nội dung, kết quả xử lý...).

Đặng Nhật