Lúng liếng

11:46 18/01/2020


Lúng liếng giao thừa năm cũ

Quỳnh hoa hé nụ chào xuân

Chén rượu rót tràn vụng dại

Tóc ta chưa nhuộm khói đồng

Em còn thác lũ ngày Đông

Cuốn dòng sông trôi ra biển

Ta dốc cạn bình tận hiến

Con thuyền cạn gió xa khơi…

Lúng liếng mắt em thay lời

Tình xuân còn đó em ơi!

Thương đóa quỳnh hoa năm cũ

Trăm năm một sợi tơ trời

Lúng liếng giao thừa năm mới

Cầm thêm một tuổi trên tay

Chén rượu tràn đêm trừ tịch

Không say mà đã như say!...

Hoa Hạ