Tăng cường các biện pháp phòng chống tấn công mạng trong dịp nghỉ lễ

Thứ Năm, 30/04/2015, 09:53
Ngày 29/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son đã ban hành văn bản về việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong dịp 30-4 và 1-5.

Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức nhà nước nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức nhà nước nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đã được Bộ TT&TT ban hành và chủ động hoặc thuê dịch vụ thực hiện rà soát an toàn thông tin, khắc phục nhanh chóng các điểm yếu trên các hệ thống thông tin hiện có.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đề nghị các cơ quan này rà soát những phương án phòng chống tấn công mạng, các phương án ứng cứu sự cố cũng như phương án dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công; cử cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin túc trực theo dõi các sự cố và kịp thời thông báo về Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục An toàn thông tin trong trường hợp có sự cố xảy ra để phối hợp xử lý. 

H.Thanh
.
.
.