Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố APCERT năm 2020

14:09 11/03/2020
Ngày 11/3/2020, Trung tâm VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TTTT tổ chức chương trình diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố APCERT năm 2020.

Chương trình diễn tập quốc tế APCERT là một trong những diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thường niên quan trọng mà Bộ TT&TT giao cho Cục An toàn thông tin chủ trì tổ chức cho các cán bộ kỹ thuật tham gia hàng năm nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Do tình tình dịch cúm virus Corona diễn biến phức tạp nên thay vì tổ chức tập trung quy mô lớn, lãnh đạo Cục ATTT quyết định tổ chức diễn tập trong nội bộ Cục. Những cán bộ kỹ thuật thông tin của Việt Nam  cùng chuyên gia các tổ chức ứng cứu sự cố máy tính (CERT) của hơn 20 quốc gia, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia cuộc diễn tập chủ đề “Ngăn chặn tấn công của mã độc”.

Tại Việt Nam khoảng 20 cán bộ kỹ thuật của Cục An toàn thông tin tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM, còn có nhiều cán bộ của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia tham gia diễn tập APCERT 2020 qua kênh trao đổi online.

Các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các hệ thống tài chính, ngân hàng, các hệ thống thông tin quan trọng, các hệ thống IoT (camera) ngày càng phổ biến, trong đó ngân hàng là một trong những đích ngắm thường xuyên của tội phạm mạng.

Năm 2020, thế giới tiếp tục đối mặt với các nguy cơ của các cuộc tấn công APT nhắm đến hệ thống công nghiệp sản xuất, ngân hàng, tài chính nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản trí tuệ, dữ liệu cá nhân, trong đó mã độc vẫn là công cụ được sử dụng phổ biến.

Nguyễn Bình