Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, phục vụ chiến đấu

08:19 25/08/2015
Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, có tính chất quyết định, định hướng chiến lược công tác hậu cần - kỹ thuật (HCKT) trong Công an nhân dân (CAND), phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng trong 5 năm tới, đó chính là Đại hội Đảng bộ Tổng cục HCKT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong Đại hội nhiệm kỳ mới này, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác HCKT, giai đoạn 2015-2020 sẽ được đề ra một cách cụ thể. Nhân dịp này, Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã có bài viết đánh giá lại kết quả công tác HCKT 5 năm qua. Báo Công an nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", trong suốt nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Đảng ủy Tổng cục HCKT đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, đảm bảo các mặt công tác HCKT đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên cũng như đột xuất của toàn lực lượng CAND.

Những chiến công thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên làm công tác HCKT đã góp phần xứng đáng, quan trọng vào thành tích vẻ vang chung của toàn lực lượng, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Huân chương Sao Vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2015).

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đảng bộ Tổng cục HCKT là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông, trình độ học vấn khác nhau và đa ngành nghề; các tổ chức đảng phân bố sinh hoạt trên địa bàn cả nước; tham gia ở nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, môi trường và các ngành kinh tế, sản xuất gắn với các hoạt động đảm bảo phục vụ công tác Công an.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng HCKT được chú trọng. Việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, của Đảng ủy CATW thành chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đã thống nhất nhận thức và hành động nâng cao hiệu quả công tác.

Việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục, nhiệm kỳ 2010-2015 đi vào thực chất, có hiệu quả, kỷ cương, trách nhiệm được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí sôi nổi thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Đảng bộ Tổng cục HCKT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng với tinh thần “đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả” và tạo ra bước đột phá quan trọng mang tính chiến lược trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó; đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục cụ thể hóa mục tiêu nêu trên thành các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể, tinh thần “đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả” nêu trên được thể hiện trong các mặt công tác như: Thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ các chủ trương, chính sách và biện pháp cụ thể; tạo chuyển biến trong công tác HCKT phục vụ nhiệm vụ chính trị toàn lực lượng.

Tăng cường quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật; cải cách hành chính theo hướng công nghệ thông tin hóa các quy trình, công đoạn trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, lề lối làm việc, quy trình công tác, đảm bảo quản lý HCKT đáp ứng yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đề án, dự án. Chỉ đạo đảm bảo HCKT phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND...

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ các chủ trương, chính sách và biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến trong công tác HCKT, theo hướng chuyển mạnh từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo”, ưu tiên đầu tư hiện đại hóa lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động, lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị mới thành lập, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Nổi bật là tổng cục đã tổ chức nghiên cứu, chuyển giao tiếp nhận công nghệ và tự chế tạo được nhiều loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu; từng bước xây dựng, tạo tiền đề về cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn nhân lực... để phát triển nền Công nghiệp an ninh. Tham mưu, báo cáo Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2013/NĐ-CP, ngày 21/2/2013 quy định tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND. Duy trì các mạng thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy hoạt động ổn định, thông suốt 24/24h đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng...

Tổng cục HCKT đã huy động mọi nguồn lực bước đầu đã hình thành lượng vật chất kỹ thuật - hậu cần dự trữ, dự phòng đủ lớn sẵn sàng cho các tình huống; kịp thời trang bị, hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương các phương tiện, thiết bị phục vụ chiến đấu, kể cả trang bị đột xuất phục vụ giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các sự kiện lớn, các dịp lễ, Tết, phục vụ các phương án huấn luyện chiến đấu, đối phó thảm họa thiên tai, diễn tập cứu hộ, cứu nạn, hoàn thiện tổng thể quy hoạch và bước đầu xây dựng mới, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kho dự trữ cấp phát, dự phòng, tăng cường trên địa bàn toàn quốc đảm bảo phục vụ toàn lực lượng.

Công tác quản lý chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ, trang bị cơ sở vật chất được quan tâm; công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được tăng cường; việc quản lý và xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo nhà ở, đất ở cho cán bộ chiến sỹ có những bước đi rõ nét hơn… 

Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng bộ Tổng cục HCKT đặc biệt chú trọng và có nhiều hình thức triển khai phong phú, đa dạng, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, Tổng cục đã chú trọng, gắn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, kiên định, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với lực lượng CAND, thống nhất nhận thức và hành động, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu, tập trung kiểm điểm 3 vấn đề cấp bách. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 8 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015 đến cán bộ, đảng viên, tạo ra động lực phấn đấu và rèn luyện của cán bộ, đảng viên; kịp thời kiện toàn các tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới có chất lượng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Những kết quả của cán bộ, đảng viên toàn Tổng cục đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi mới, lập thêm nhiều thành tích, chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... 

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an)