Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra giỏi nghiệp vụ, vững vàng tư tưởng

18:31 18/06/2015
Ngày 18/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an (V24) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an là Đảng bộ cơ sở, có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng lực lượng Thanh tra CAND, đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với các mặt công tác thanh tra.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an khóa VII, nhiệm kỳ 2010-2015 và các tham luận tại đại hội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá cao công tác của Đảng bộ V24 làm trong nhiệm kỳ qua.

Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW về công tác thanh tra, chỉ đạo tiến hành đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác thanh tra như: thanh tra hành chính và chuyên ngành, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an khóa VIII.

Hoàn thành tốt công tác thanh tra hành chính thường xuyên và đột xuất; báo cáo kết luận thanh tra cụ thể hơn, đặc biệt là quy rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để từ đó rút ra kinh nghiệm, kết luận rõ những tồn tại, thiếu sót; chú ý công tác sau thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra; phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra Bộ với thanh tra địa phương, thanh tra Nhà nước…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Đảng bộ Thanh tra tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, xây dựng đội ngũ Thanh tra không suy thoái về tư tưởng đạo đức; giỏi nghiệp vụ thanh tra, thông thạo nghiệp vụ an ninh; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm và là tấm gương sáng cho CBCS Công an noi theo.

Việt Hà