Nâng cao chất lượng công tác pháp chế Công an nhân dân

09:51 19/06/2015
Sáng19/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng công tác pháp chế CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945- 19/8/2015) và 40 năm Ngày truyền thống Pháp chế CAND (27/10/1975- 27/10/2015).

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Công an một số địa phương. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 40 năm chặng đường trưởng thành và phát triển của lực lượng Pháp chế CAND. Tiền thân từ Phòng Pháp chế trực thuộc Bộ trưởng, đến nay tổ chức Pháp chế CAND đã được thành lập từ cấp Bộ đến các Tổng cục, cấp Cục trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.

Với chức năng tham mưu, tư vấn về pháp luật, cải cách hành chính tư pháp giúp lãnh đạo Công an các cấp, lực lượng Pháp chế CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước và xây dựng lực lượng CAND từng bước chính quy, hiện đại. Hội thảo đã thu hút và được sự quan tâm của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu có uy tín với gần 30 bài tham luận có chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm, đề cấp đến toàn diện các mặt công tác Pháp chế CAND.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận với những phân tích sâu  sắc, tập trung vào năm vấn đề trọng tâm như: vị trí, vai trò của công tác Pháp chế CAND đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, quy hoạch thể chế, chính sách pháp luật ở  tầm vĩ mô, nhu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, vấn đề đổi mới nhận thức, phổ biến pháp luật đối với từng đối tượng, vùng, miền, lĩnh vực, các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND; vấn đề đổi mới, tổ chức hoạt động mô hình pháp chế ở Công an các đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẩm định các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự.

Nguyễn Hưng