Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương

Thứ Ba, 12/09/2023, 18:12

Đối với một số lễ hội như: Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc (Hà Nội); Lễ hội Đền Trần (Nam Định); Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Vía Bà (Tây Ninh); Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ); Lễ hội Chọi trâu; Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc) cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.

Đây là một trong số những nội dung trong văn bản ngày 12/9 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.  

Yêu cầu tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương -0
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại - Kéo co ngồi tại lễ hội Đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, năm 2023. 

Cụ thể, văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó có Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các địa phương rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” đã được ban hành đầu tháng 8/2023 và tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

Thực hiện công tác tổng hợp, số hóa hoạt động lễ hội của địa phương nhằm đánh giá thực trạng lễ hội, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội,  kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

N.Hoa
.
.
.