Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam

Thứ Tư, 13/09/2023, 08:27

Thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, trong hai ngày 30/9 và 1/10 tới đây, Hội sẽ tổ chức “Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất”, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Hội nghị lần này đánh giá những thành tựu to lớn của các nhà văn lão thành trong 50 năm qua. Hội nghị cũng tôn vinh các thế hệ nhà văn cả đời đi theo Đảng trên con đường giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, cũng như nền văn học, văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị tiếp tục khẳng định con đường văn hóa, văn nghệ của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử đất nước, từ đó xác lập con đường đi tới tương lai của các nhà văn và thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam  -0
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X ra mắt đại hội.

Hội nghị sẽ có những tham luận quan trọng của một số nhà văn lão thành tiêu biểu, báo cáo tổng kết những thành tựu to lớn của các nhà văn lão thành cho sự nghiệp phát triển văn học Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng văn hóa của Đảng.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức đêm thơ, nhạc với tên gọi: “Âm vang mùa Thu” nhằm dựng lên một phần đời sống thơ ca với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng Tổ quốc và chấn hưng văn hóa. Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức một không gian trưng bày sống động và hấp dẫn những hình ảnh, sự nghiệp của các nhà văn đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, các nhà văn được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà văn tham dự hội nghị là những nhà văn trên 70 tuổi, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà Nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng của Hội Nhà văn hằng năm và một số giải thưởng uy tín khác.

Dự kiến số đại biểu tham gia hội nghị là khoảng 300 nhà văn. Hội nghị sẽ tôn vinh 3 nhà văn có đóng góp quan trọng cho nền văn học cách mạng và thúc đẩy sự phát triển của Hội Nhà văn Việt Nam gồm: Nhà văn Ma Văn Kháng (giải thưởng Hồ Chí Minh, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (giải thưởng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) và nhà thơ Hữu Thỉnh (giải thưởng Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam).

Ngô Khiêm
.
.
.