Tu bổ 3 di tích lịch sử cách mạng tại Thái Nguyên

08:28 21/06/2021
Ba di tích lịch sử cách mạng tại Thái Nguyên gồm: Địa điểm Lễ nhận quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà lao Thái Nguyên và địa điểm lịch sử cách mạng xã Tiên Phong, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên tu bổ.

Theo đó, di tích Địa điểm Lễ nhận quốc thư đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (1-9-1954), tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, sẽ tu bổ, tôn tạo hội trường nhận quốc thư, bảo quản nhà bia. Di tích Nhà lao Thái Nguyên tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, thực hiện bảo quản bia di tích, hệ thống tường, bậc tam cấp, sân khu vực bia và sân phía trước bia di tích. 

Với di tích Địa điểm lịch sử Cách mạng xã Tiên Phong (xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên), Bộ VHTTDL thống nhất với địa phương về việc tu bổ địa điểm nhà ông Ngô Hải Long và nhà bà Lưu Thị Phận. Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng lưu ý, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật. 

Trong 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư cần gửi nhật ký công trình và hồ sơ hoàn công đến Bộ VHTTDL để lưu trữ và quản lý di tích. 

N.H