Đề nghị bãi bỏ hàng loạt quy định lỗi thời trong lĩnh vực văn hóa

09:28 30/09/2019
Theo kiến nghị của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai xây dựng Thông tư bãi bỏ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa. Đây là các văn bản được xác định không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Theo đó, có 10 văn bản quy phạm pháp luật được đề nghị bãi bỏ toàn bộ gồm: Quyết định số 2607/VHTT-QĐ/XBL về Quy chế tổ chức và hoạt động in; Quyết định số 14/2000/QĐ-BVHTT quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính; Quyết định số 37/2001/QĐ-BVHTT về Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm;  Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài; Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet; Thông tư liên bộ số 26TT/LB quy định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in; Thông tư liên tịch số 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ hướng dẫn quản lý nhà nước đối với các đài phát thanh, truyền hình; Thông tư liên tịch số 97/1997/TTLT-VHTT-BNG hướng dẫn Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ; Chỉ thị số 05/1998/CT-BVHTT về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in.

N.H.