Thu hồi tiền hỗ trợ hai Phó giám đốc trung tâm ở Vĩnh Long

13:56 05/10/2021

UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định hỗ trợ hai viên chức hoạt động nghệ thuật, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên qua phản ánh và xác minh, cả hai đều không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định thu hồi chính sách hỗ trợ đối với hai viên chức hoạt động nghệ thuật ở huyện Long Hồ và Mang Thít.

Cả hai cùng là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Mang Thít và Long Hồ, bị thu hồi tiền chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68.

Theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long, qua phản ánh và xác minh, cả hai đều không đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ trợ và hoàn trả ngân sách, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm các đơn vị, bộ phận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối tượng thụ hưởng, tránh xảy ra trường hợp sai sót tương tự.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và Mang Thít chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp viên chức thuộc địa bàn quản lý lợi dụng chính sách (nếu có).

Văn Vĩnh