Hàng loạt sai phạm kéo dài tại dự án Bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina

15:21 22/11/2021

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện Dự án Bến thuyền du lịch tại Khu Công nghiệp (KCN) Đông Xuyên, TP Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina. Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn kịp thời...

Cụ thể, dự án với mục tiêu là “sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường” tại khu nhà xưởng thuê của Công ty Cồ phần Cảng Đông Xuyên chưa cập nhật trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đã được cấp.

Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m2) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung GCNĐKĐT đã được cấp.

Sai phạm hàng loạt, nhiều năm tại dự án Bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina -0
Dự án Bến thuyền du lịch Marina sai phạm, thiếu sót tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm.

Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp (viết tắt là Ban QLKCN) cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như đã được Ban QLKCN thỏa thuận địa điểm và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

Công ty Marina đã sử dụng diện tích đất 7,093,78m2 và diện tích đất, đất mặt nước nêu trên để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng, hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại. Ngoài ra, Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy khi chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT...

Về lĩnh vực đầu tư, Công ty Marina đã không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Công ty Marina cũng chưa hoàn thành thời gian góp vốn do tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung GCNĐKDN; lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định; không tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn pháp luật quy định.

Về lĩnh vực đất đai, Công ty Marina đã sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Đáng nói, Công ty Marina đã xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước)…

Công ty Marina đã hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa chưa đáp ứng đủ điều kiện  theo quy định…

Dự án này cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.

Sai phạm hàng loạt, nhiều năm tại dự án Bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina -0
Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư chấp hành kết luận thanh tra và khắc phục hậu quả.

Dự án Bến thuyền du lịch của Công ty Marina trong quá trình hình thành, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến nay đã có nhiều sai phạm tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm. 

Ban QLKCN thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch KCN Đông Xuyên để Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IDICO) sử dụng đất, cho Công ty Marina thuê lại diện tích đất này thực hiện dự án không phù hợp quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ban QLKCN và Công ty IZICO thiếu kiểm tra, giám sát để cho Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên chưa bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, văn phòng dư thừa vào GCNĐKĐT nhưng đã ký hợp đồng cho Công ty Marina thuê, sai phạm thời gian dài không xử lý kịp thời…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo yêu cầu Công ty Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Trường hợp đã bị xử phạt nhưng chủ đầu tư tiếp tục vi phạm thì Ban QLKCN ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban QLKCN chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức, cá nhân thiếu kiểm tra, giám sát các nội dung công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để sai sót, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Ban QLKCN, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND TP Vũng Tàu, UBND phường Rạch Dừa và Công ty IZICO tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh nghiêm khắc.

Phú Lữ