Thông tin việc xử lý sai phạm trong bồi thường Giải phóng mặt bằng tại TP Cẩm Phả

08:46 22/10/2018
Trước những thông tin cho rằng quá trình bồi thường GPMB trên địa bàn TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), sau khi thanh tra phát hiện nhiều sai phạm nhưng không được xử lý.

 

Thậm chí Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã ký nhiều quyết định phê duyệt sai nguyên tắc nhưng sau đó vẫn được thăng chức… Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề nghị TP Cẩm Phả cung cấp thông tin việc thực hiện Kết luận Thanh tra…

Năm 2015, UBND TP Cẩm Phả được giao thực hiện công tác bồi thường GPMB với chiều dài dự án qua địa bàn là 56,29km, đi qua 14 phường, xã. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng bởi dự án là 1.470 hộ, với kinh phí 1.445 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thanh tra toàn diện công tác bồi thường GPMB dự án, ngày 13-9-2016, cơ quan Thanh tra đã có kết luận chỉ ra một số tồn tại thiếu sót, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. 

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cẩm Phả thực hiện khắc phục những tồn tại liên quan đến các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các công trình di chuyển các tuyến ống cấp nước sinh hoạt; các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4kV nằm trong phạm vi dự án.  

Sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu TP Cẩm Phả thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra. Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm, khuyết điểm…

QL18 qua TP Cẩm Phả đã hoàn thiện nâng cấp đưa vào khai thác sử dụng.

Theo đó UBND TP Cẩm Phả thi hành kỷ luật do Vi phạm các quy định khác liên quan đến công chức bằng hình thức khiển trách đối với: ông Nguyễn Công Thọ (GĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất); bà Hoàng Thị Ngọc Hoa (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch) và ông Bùi Duy Hưng (Trưởng phòng Kinh tế, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch). 

Cụ thể ở đây là không tuân thủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ để xảy ra sai sót trong công tác tham mưu việc chấp hành chính sách, pháp luật, trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Các tập thể và cá nhân khác có liên quan, TP Cẩm Phả cũng đã phê bình yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu tránh để các thiếu sót tương tự tái diễn...

Trên cơ sở Kết luận của Thanh tra, TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các ban ngành chức năng và địa phương rà soát lại toàn bộ phương án đã phê duyệt, hoàn thiện trình tự thủ tục và lập phương án bổ sung, chi trả kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Liên quan đến việc khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục di chuyển các tuyến ống cấp nước và đường điện 35kV; 6kV; 0,4kV. 

Trong đó một số tồn tại liên quan đến trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư như: chỉ định thầu Nhà thầu thi công là doanh nghiệp tư nhân không phải là đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý hệ thống nước sinh hoạt và hệ thống điện lưới trên địa bàn TP Cẩm Phả là không đúng quy định về chỉ định thầu, cũng như một số gói thầu tư vấn chỉ định thầu không đúng quy định…

Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả, trong quá trình triển khai dự án có công trình hạ tầng kỹ thuật cần phải di dời để GPMB bao gồm các tuyến ống cấp nước sinh hoạt và các đường dây 35kV; 6kV; 0,4kV đang đi nổi có chiều dài dọc tuyến, với khối lượng lớn. 

Để đảm bảo việc truyền tải, cung cấp sản phẩm điện, nước sinh hoạt không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp trong khu vực, TP Cẩm Phả đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và được chấp thuận phương án di chuyển, hạ ngầm tuyến điện nước và đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí thực hiện.

Do yêu cầu cấp bách của công tác GPMB để bàn giao kịp thời mặt bằng sạch cho nhà chủ đầu tư triển khai dự án, UBND TP Cẩm Phả đã tiến hành các thủ tục chỉ định thầu cho các nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật tài chính, kinh nghiệm và nhân lực để thi công di chuyển các tuyến ống nước, đường dây điện.

Tại Kết luận Thanh tra, tỉnh Quảng Ninh cũng đã ghi nhận các hạng mục hoàn thành đều được các cơ quan chức năng kiểm định, nghiệm thu báo cáo đạt tiêu chuẩn chất lượng, không phát hiện thấy hiện tượng chất lượng không đảm bảo và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo TP Cẩm Phả tiếp tục để cho các nhà thầu thi công hoàn thành dứt điểm các gói thầu và bố trí nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu thi công.

V.Huy