TP HCM: Mỗi người bán vé số được hỗ trợ 750.000 đồng

09:58 06/04/2020
TP HCM hỗ mỗi người bán vé số trên địa bàn trong 15 ngày xổ số kiến thiết ngừng phát hành do dịch bệnh COVID-19 với số tiền 750.000 đồng/người.


Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho người bán vé số lưu động đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết 15 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19, với mức 750.000 đồng/người (mỗi ngày 50.000 đồng). Kinh phí chi từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Người bán vé số vui mừng khi được thành phố hỗ trợ 

Chủ tịch UBND thành phố giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng với Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 cân đối từ nguồn quỹ để hỗ trợ người bán vé số.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trách nhiệm phối hợp với các quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến ngày 2/4, trên địa bàn thành phố có 11.947 người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm.

Với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người, dự kiến thành phố sẽ chi gần 9 tỉ đồng để giúp người bán vé số có khoản tiền trang trải trong 15 ngày dừng phát hành xổ số.Nhân Sơn