Điều kiện đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội

17:35 29/11/2011
Trong trường hợp nào thì được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương?

Hỏi: Chị ruột tôi là cán bộ nghỉ hưu (có đăng ký thường trú tại Hải Dương). Do chị tôi không lập gia đình và sống độc thân nên muốn chuyển về sống cùng gia đình tôi (gia đình tôi đang đăng ký thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Xin hỏi, chị tôi có đủ điều kiện đăng ký thường trú cùng với gia đình tôi không? Nếu có thì cần tiến hành những thủ tục gì? (Lê Huy, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2006 về Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương thì: Công dân được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương khi được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

- Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

- Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

- Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

Như vậy, chị ruột của bạn đủ điều kiện để được đăng ký thường trú tại Hà Nội. Theo Điều 21 Luật Cư trú năm 2006 về Thủ tục đăng ký thường trú thì chị của bạn phải tiến hành thủ tục như sau :

- Làm hồ sơ đăng ký thường trú và nộp tại cơ quan Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội; Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

+ Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật Cư trú;

+ Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú).

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an quận Thanh Xuân phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Luật gia Dương Đức Thắng Công ty luật số 5 - Quốc gia (website:www.luatsuvietnam.vn)