Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần và Sở Y tế Tiền Giang, ông Võ Văn Đấu, sinh năm 1989, viên chức Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Tiền Giang, đã bị bỏng 70% trong khi thực hiện nhiệm vụ đi bắt bệnh nhân tâm thần đang trong giai đoạn kích động trốn viện.

Mặc dù đã được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang hỗ trợ và tận tình cứu chữa, nhưng do bị bỏng quá nặng, ông Đấu đã tử vong lúc 20h15 ngày 3/8/2015.

Bộ trưởng nêu rõ: Tại Điều 15 Luật Viên chức quy định: Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc, hoặc nhiệm vụ được giao, thì được xét hưởng chính sách như thương bình, hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo qui định của Pháp luật”. Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức y tế đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, động viên tinh thần gia đình ông Võ Văn Đấu và các cán bộ y tế đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ các quy định của pháp luật, xem xét báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chế độ chính sách cao nhất đối với ông Võ Văn Đấu.

Theo quy định, ông Võ Văn Đấu đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ.

Thanh Hằng