Việt Nam là một trong số ít các nước có khả năng nghiên cứu và có kinh nghiệm sản xuất vaccin phòng bệnh cho người.

Vì thế, để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển việc nghiên cứu khoa học và sản xuất vaccin phòng bệnh an toàn, hiệu quả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vaccin quy mô công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2015.

Hiện vaccin do Việt Nam sản xuất không chỉ cung cấp đủ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng trong nước, mà còn có thể xuất khẩu và đã được Tổ chức Y tế thế giới công nhận đạt chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình nghiên cứu “Phát triển sản phẩm quốc gia vaccin phòng bệnh cho người”.

Dạ Miên