Mùa Hè thường là mùa cao điểm và dễ xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véctơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh.

Do đó, nhu cầu về sử dụng dịch truyền, nhất là các loại dịch truyền cơ bản thường tăng cao trong mùa Hè.

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyển cho nhu cầu điều trị của nhân dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị trên có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng đấu thầu, mua sắm.

Đặc biệt, các cơ sở y tế cần chủ động các biện pháp thay thế nguồn dịch truyền trong điều kiện nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột, nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân trên địa bàn.

Hải Châu