Đây là bước đột phá trong quản lý Nhà nước về ATTP sau khi nhiều doanh nghiệp phàn nàn về những thủ tục nhiêu khê, tốn kém ở lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP, sự cải tiến đầu tiên được ghi nhận là cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm. Doanh nghiệp có thể gửi qua bưu điện cho cơ quan quản lý để thông báo chứ không phải để được công nhận như trước và phải tự chịu trách nhiệm về công bố của mình. 

Việc thay đổi này cho phép 90% sản phẩm không cần xin phép để sản xuất và lưu hành, nên thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhất là việc công bố chỉ cần thực hiện một lần, thay vì 3-5 năm/lần như trước.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết nhiều thủ tục hành chính trong quản lý ATTP đã được xóa bỏ

Những sản phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm, thì từ giấy tờ, trình tự, thủ tục và thời gian đều giảm. Thời gian thẩm định hồ sơ rút ngắn từ 15 ngày xuống 7 ngày (riêng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 30 ngày xuống 21 ngày). Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và cơ sở dữ liệu về ATTP để người tiêu dùng biết.

Việc miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được nới rộng, khi có tới 10 trường hợp không cần xin cấp giấy chứng nhận. Điều này khiến các doanh nghiệp không cần lo lắng dù từ ngày 1-7-2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Đặc biệt, việc kiểm soát về ATTP đối thực phẩm nhập khẩu được thay đổi căn bản, khi thêm nhiều trường hợp được miễn kiểm tra như sản phẩm là quà tặng, quà biếu trong định mức miễn thuế nhập khẩu; sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công nội bộ trong cơ sở; sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm; hàng hoá nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Cuộc họp đột xuất thu hút sự quan tâm của báo giới

Ông Phong cho biết thêm: Phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu cũng thay đổi mạnh mẽ. Trước đây, 100% hồ sơ sản phẩm đều kiểm tra, còn nay chỉ kiểm tra xác suất tối đa 5% lô hàng do Hải quan chọn ngẫu nhiên và kiểm tra hồ sơ. 

Như vậy, 95% lô hàng không phải kiểm tra nhà nước về ATTP nữa. Không chỉ chỉ thế, trước đây kiểm tra cảm quan và lấy mẫu kiểm nghiệm nếu có nghi ngờ, còn nay chỉ kiểm tra hồ sơ và thời gian rút từ 7 ngày xuống 3 ngày. Phương thức kiểm tra chặt cũng chỉ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có cảnh báo của bộ quản lý chuyên ngành, UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó. Nhưng thời gian kiểm tra chặt cũng được rút ngắn từ 10 xuống 7 ngày.

Theo ông Phong, việc miễn ghi nhãn thực phẩm bắt buộc được mở rộng đối với sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho sản xuất nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. Vấn đề quảng cáo thực phẩm cũng được thu gọn quản lý. 

Theo đó, chỉ các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi mới phải đăng ký và thẩm định nội dung trước khi quảng cáo.

Cải cách này cho phép 90% các sản phẩm thực phẩm không cần đăng ký nội dung quảng cáo trước khi quảng cáo nữa. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không phải đăng ký lại nội dung quảng cáo nếu không thay đổi về nội dung quảng cáo so với hồ sơ đã đăng ký.

Từ nay, việc quản lý Nhà nước các sản phẩm thực phẩm được tinh giản tối đa

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn cải tiến các qui định theo hướng lợi cho các doanh nghiệp như Bộ Y tế chỉ ban hành quy chuẩn cho 6 nhóm sản phẩm do Bộ quản lý; thu gọn việc quản lý quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm vv…

“Với những qui định mới, việc quản lý Nhà nước về ATTP được phân cấp triệt để cho tuyến dưới, Cục ATTP chỉ quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chỉ chịu sự kiểm tra của một cơ quan, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều như trước. Việc triển khai các qui định mới này cũng phải đảm bảo không gây đình trệ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.” – Cục trưởng Cục ATTP nhấn mạnh.

Theo Cục ATTP, sự thay đổi này sẽ tiết kiệm hơn 7,4 triệu ngày công và hơn 3.000 tỷ đồng.Thanh Hằng