Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm còn buộc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Abipha tiếp tục thu hồi trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang ích mẫu Abipha trên; tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm theo quy định; thực hiện các biện pháp kiểm soát quá trình sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giám sát việc lưu hành trên địa bàn đối với lô sản phẩm thực phẩm chức năng nêu trên, nếu phát hiện cơ sở vi phạm yêu cầu xử lý theo quy định.

Dạ Miên