Theo đó, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 10 người, trong đó: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 chỉ tiêu; Bệnh viện Thanh Nhàn 2 chỉ tiêu; Bệnh viện Mắt Hà Nội 1 chỉ tiêu; Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 chỉ tiêu; Trung tâm Y tế Tây Hồ 2 chỉ tiêu.

Đối tượng tham gia xét tuyển đặc cách là người tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen có chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách đúng quy định pháp luật và Thành phố.

N.Y.