Các bệnh viện gồm: Bệnh viện Việt Tiệp, bệnh viện Phụ Sản, bệnh viện Trẻ em, bệnh viện An Lão, bệnh viện Kiến An và bệnh Viện Thủy Nguyên. 

Lễ ra mắt mô hình “ đội tiếp sức người bệnh” tại bệnh viện Việt Tiệp.

Theo đó các thành viên thuộc đội “tiếp sức người bệnh” gồm 212 thành viên là các y, bác sĩ, nhân viên đang trực tiếp làm việc tại bệnh viện, tình nguyện làm công việc giúp các bệnh nhân tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm thời gian phải chờ đợi, giúp người nhà bệnh nhân sử dụng các dịch vụ hiện có, tạo điều kiện giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc khi xảy ra các sự cố về dịch bệnh, tai nạn mà các bệnh viện phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân đông…

Với mục tiêu giúp đỡ người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện hình ảnh người thầy thuốc trong mắt người dân. Bà Phạm Thu Xanh giám đốc Sở y tế Hải Phòng cho biết: Với 25 bệnh viện công lập, 4 bệnh viện ngoài công lập có tổng số 7000 giường bệnh trên toàn thành phố Hải Phòng, trong khi tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra thì việc triển khai mô hình “đội tiếp sức người bệnh” là rất cần thiết.

Ngành y tế Hải Phòng sẽ phấn đấu 100% các bệnh viện thuộc ngành có “đội tiếp sức người bệnh” vào năm 2020.

Văn Thịnh