Có gần 30 đơn vị thuộc các ban, ngành liên quan tham gia tuyên truyền trong ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khám bệnh miễn phí, phát thuốc, phát quà cho trẻ, tổ chức văn nghệ và trò chơi cho trẻ tới tham dự. Dự kiến ngày hội sẽ thu hút khoảng 10.000 trẻ trên địa bàn tham gia”.

H.Nga