Bộ trưởng đánh giá cao về những thành tích của cả 2 BV đã làm được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong ứng dụng khoa học, củng cố xây dựng qui trình khám chữa bệnh để ngày càng nâng cao được sự hài lòng của bệnh nhân; thực hiện nhiều hợp tác quốc tế, xã hội hoá y tế, làm được nhiều mô hình khám đi lên theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, trước nhu cầu của công tác khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Bộ trưởng khẳng định, còn rất nhiều hạn chế trong đó, tình trạng bệnh nhân còn phải nằm ghép, phải chờ đợi lâu thì không thể kéo dài hơn nữa.

Mọi thủ tục, qui trình khám chữa bệnh, tái khám, cho thuốc... đều phải thực hiện ứng dụng CNTT. Riêng tại BV Chợ Rẫy nhất thiết phải xây dựng được khu vực Hồi sức tích cực-ICU mà mỗi bệnh nhân/phòng nằm nhằm giảm tối thiểu việc nhiễm khuẩn chéo, giảm ngày nằm viện cho bệnh nhân.

Bộ trưởng chỉ đạo, nhất định phải tiến hành nhiều giải pháp giảm tải không thể kéo dài mãi tình trạng quá tải. Muộn nhất là năm 2020 phải chấm dứt việc quá tải BV. Một BV văn minh hiện đại không thể khám tới 8000 bệnh nhân/ngày hay bệnh nhân phải chờ đợi 4 tiếng vẫn chưa được vào khám như khảo sát của Bộ trưởng ghi được trong sáng 13-8 tại BV ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, cần làm ngay đó là phân loại bệnh nhân ngay từ khâu đầu tiên, giảm ngay lượng ngoại trú và nội trú xuống chỉ còn mỗi ngày từ 4.000-5.000 bệnh nhân.

H.Nga