Theo đó, các địa phương tiếp tục triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như: cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, căng tin cơ quan, bệnh viện… thực hiện các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố. (Ban hành theo Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23-4 -2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: người kinh doanh, chế biến phải mang các phương tiện bảo hộ an toàn thực phẩm và phòng dịch (khẩu trang, găng tay, nón, tạp dề) và bảo đảm khoảng cách giữa hai khách tối thiểu là 1 mét.

Muốn hoạt động trở lại, các quán ăn, nhà hàng, tiếp tục phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 người ngồi ăn là 1 mét phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Các bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, suất ăn sẵn tiếp tục thực hiện theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp (ban hành theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ ngày 07-4 2020) của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

H.Nga