Dự án được triển khai tại TP Huế và thị xã Hương Thủy nhằm chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên của các cơ sở y tế, phục hồi thị giác.

Theo đó, sẽ có 140 bệnh nhân được khám sàng lọc, chẩn đoán; 60 bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị phục hồi chức năng thị giác. Ngoài ra, 160 bác sĩ, 70 điều dưỡng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2015.

A.Khoa